Faculty of Economics

Faculty of Economics

1997: Issue I-II

All files in pdf format.

Cover - Intro - Contents

Haydar AKYAZI - Adem KALÇA
Currency Board Sistemi ve Türkiye İçin Uygulanabilirliği

Murat ALIŞKAN
Yabancı Hakem Kararı Kavramı

Nurdan ASLAN
Finansal Piyasalarda Türev Sözleşmeler "Futures, Forward, Opsiyon ve Swap"

Gülden ASUĞMAN - Mustafa DİLBER
Imaging: A Conceptual Framework and The Special Case of Corporate Image Advertising

Hanifi AYBOĞA
Maliyet Muhasebesi Uygulaması Yönünden Yenileme Fonu Amortisman Gideri Mahsup İlişkisi

Hasan AYYILDIZ
Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlarda Pazarlama ve Önemi

Besim Bülent BALİ
İşletmeci KİT'lerin 1981-1996 Dönemindeki Harcamaları

Engin CAN
Optimal Tüketim Vergilemesi

Mustafa ÇELEN
Çevre Vergilemesi (Teori ve Türkiye Uygulaması)

Canan ÇETİN
Vizyon Geliştirme

Murat ÇOKGEZEN - Murat ÖZTÜRK
Türkiye'de Sosyo-Ekonomik Şartlar ve Seçmen Davranışı

Osman DEMİR
Devletin Ekonomide Doğurduğu Sorunlar

Selen DOĞAN
İnsan Kaynakları Yönetiminde Esnek Kariyerli İşgücüne Geçiş Modeli

This page updated by Faculty of Economics on 21.09.2018 17:12:05