Faculty of Economics

Faculty of Economics

Kuruluşunun 85. Yılında Cumhuriyet'in Projeleri Sempozyumu

Fakültemizce, "Kuruluşunun 85. Yılında Cumhuriyet'in Projeleri Sempozyumu" 29 Ekim 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

Açılış Konuşmaları:

Dekanımız Prof. Dr. Suat Oktar açılış konuşmasını yaptı.

Rektörümüz Prof. Dr. Necla Pur açılış konuşmasını yaptı.

Birinci Oturum: "85 Yılda Siyaset ve Demokrasi"

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Jale Civelek, Yeditepe Üniversitesi

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Mete Tunçay, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Feroz Ahmad, Yeditepe Üniversitesi

İkinci Oturum: "85 Yılda Ekonomi"

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rona Turanlı, Marmara Üniversitesi

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Gülten Kazgan, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Oktay Yenal, Koç Üniversitesi

Üçüncü Oturum: "85 Yılda Anayasa ve Hukuk"

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayşe Sümer, Marmara Üniversitesi

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Osman Gökhan Antalya, Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, Marmara Üniversitesi

Dördüncü Oturum: "85 Yılda Toplum"

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Büşra Ersanlı, Marmara Üniversitesi

Konuşmacılar:
Prof. Dr. Zafer Toprak, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Buğra, Boğaziçi Üniversitesi