Faculty of Economics

Faculty of Economics

2014: Issue I

All files in pdf format:

Introduction- Referees - Contents

A. Mete Çilingirtürk - Muzaffer Uyar - Aydan Aktaş - Fahriye Arıcı - Merve Yalçınay
KURUMSAL AMAÇLI PSİKOSOSYAL RİSK YÖNETİMİ ÖLÇEĞİ

Ali Şen - Mehmet Şentürk - Gökçen Özkan - Engin Ducan
EXTERNAL DETERMINANTS OF ECONOMIC GROWTH IN DEVELOPING COUNTRIES: PANEL DATA ANALYSIS

Mehmet Şişman - Erdem Bağcı
TÜRKİYE TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNDE İTHALAT BAĞIMLILIĞI

Nejla Adanur Aklan - Hülya Kanalıcı Akay - Mehmet Çınar
IS THERE A RISK TAKING CHANNEL OF MONETARY POLICY IN TURKEY?

Ruziye Cop - İlknur Akpınar
ÖĞRENCİLERİN ŞEHİRLERİN MARKALAŞMASINA YÖNELİK ALGILARI

Ünal Arslan
ULUSLARARASI TİCARET VE KÜLTÜREL YAKINLIK: ASYA ÖRNEĞİ

Aslı Şen-Taşbaşı
KÜÇÜK AÇIK EKONOMİLERDE DÖVİZ KURU İLE FAİZ ORANI ARASINDAKİ OYNAKLIK DEĞİŞ-TOKUŞUNUN KESTİRİMİ: HONG KONG ÖRNEĞİ

Kader Oskaybaş - Tolga Dursun - Dursun Yener
ONLINE ALIŞVERİŞTE TÜKETİCİLERİN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN UNSURLARIN BELİRLENMESİ

Mehmet Mercan - Oktay Kızılkaya
TÜRKİYE’DE SANAYİ SEKTÖRÜ EKOMİK BÜYÜME VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİNİN KALDOR YASALARI ÇERÇEVESİNDE SINANMASI: EKONOMETRİK BİR ANALİZ

Meral Demirel
TEK PARTİDEN ÇOK PARTİYE GEÇİŞ SIRASINDA BİR GAZETE: YENİ DÜNYA

Oylum Korkut Altuna - F. Müge Arslan
POPÜLER TÜRK DİZİLERİNDEKİ BAŞROL ERKEK OYUNCULARIN MARKA DENKLİĞİ BOYUTLARININ KARŞILAŞTIRILMASI VE TÜKETİCİNİN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİLERİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yasemin Özerkek
TÜRKİYE’DE ÜCRETLİ İSTİHDAM VE BÜYÜME (1988-2013)

Yusuf Temür - Ahmet Çetin - Nadir Eroğlu - İlhan Eroğlu
MAASTRICHT KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’NİN KAMU BORÇ YÜKÜ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Zehra Abdioğlu
ÜCRET-FİYAT SPİRALİ DİNAMİKLERİNİN ASİMETRİK ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Ayfer Ustabaş
MİKRO VE MAKRO ETKİLERİ YÖNÜNDEN ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER (TÜRKİYE EKONOMİSİ ÖRNEĞİ)

Mustafa Karadeniz - Mustafa Balcı
LOJİSTİK FAALİYETLERDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARKA SADAKATİNE ETKİSİ

Nihan Yıldırım - Hilal Elbaş
LİDERLİK ÖZELLİKLERİ VE HEDEF BELİRLEME YETKİNLİĞİ İLİŞKİSİNE BİR BAKIŞ: TELEKOMUNİKASYON SEKTÖRÜNDEN BİR UYGULAMA

Onur Çetin - Necdet Özçakar
KAMU SEKTÖRÜNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ: BİR KAMU KURUMUNDA AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Sinem Kutlu - İpek M. Yurttagüler
TÜRKİYE’DE REEL DÖVİZ KURLARININ UZUN HAFIZA ÖZELLİKLERİ: KESİRLİ BÜTÜNLEŞME ANALİZİ

Burcu Düzgün Öncel - Mahmut Tekçe
MODELLING TRADE FLOWS BETWEEN TURKEY AND FORMER SOVIET UNION COUNTRIES: A GRAVITY ANALYSIS

Halil İbrahim Gündüz
ÇEVRE KİRLİLİĞİ İLE GELİR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ VE HATA DÜZELTME MODELİ

Yunus Bölükbaşı
ENTELEKTÜEL SERMAYENİN İŞLETME BAZINDA ÖLÇÜLMESİNDE KULLANILAN YÖNTEMLER VE SİGORTA SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA

This page updated by Faculty of Economics on 11.03.2015 20:07:22