İktisat Fakültesi

İktisat Fakültesi

2017 Yılı Sayı 2

Kapak

Zafer ADALI, Serhat YÜKSEL

GELIŞMEKTE OLAN EKONOMILERDE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM VE EKONOMIK GELIŞME ARASINDAKI NEDENSELLIK İLIŞKISI

pdf ile ilgili görsel sonucu

Şahin AKKAYA, Ufuk GERGERLİOĞLU

OBEZİTE VERGİLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARIN ANALİZİ: İSTANBUL ÖRNEĞİ

pdf ile ilgili görsel sonucu

Murat ÇİNKO, Oytun Tansel KASABOĞLU

KURUMSAL SAHİPLİK İLE SERMAYE YAPISI ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

pdf ile ilgili görsel sonucu

Zuhal ÖZBAY DAŞ, Fatma DOĞRUEL

TÜRKİYE’DE ÜCRET EŞİTSİZLİĞİ: 1994-2011 DÖNEMİNDE NE DEĞİŞTİ?

pdf ile ilgili görsel sonucu

Cemal İBİŞ, Burçin TUTCU

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS) 8 FAALİYET BÖLÜMLERİ STANDARDININ EĞİTİM SEKTÖRÜNDE UYGULANABİLİRLİĞİNİN ANALİZ EDİLMESİ

pdf ile ilgili görsel sonucu

Jemberu Lulie MEKONNEN, A. Suut DOGRUEL

SAHRAALTI AFRİKA’DA BÜYÜME OYNAKLIĞI VE AÇIKLIK

pdf ile ilgili görsel sonucu

Serdar YILMAZ, Ayşe GÜNER

SON DEĞİŞİKLİKLERİN TÜRKİYE’DE YEREL YÖNETİMLERİN TAKDİR HAKKI VE HESAP VERİLEBİLİRLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

 pdf ile ilgili görsel sonucu

 

Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 22.12.2017 10:49:33 tarihinde güncellenmiştir.