İktisat Fakültesi

İktisat Fakültesi

Marmara İktisat Dergisi

MARMARA İKTİSAT DERGİSİ

MARMARA JOURNAL OF ECONOMICS (MJE)

ISSN: 2528-8547
 

Marmara İktisat Dergisi, konusunda uzman yerli ve yabancı araştırmacıların çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, maliye ve ekonometri alanları dahil iktisadın tüm alanlarına ilişkin teorik ve uygulamalı araştırma makalelerini yayınlamayı hedeflemektedir. Çift kapalı hakem süreci ile iki dilde (Türkçe ve İngilizce) makale kabul eden uluslararası hakemli dergi statüsündeki dergimiz yılda iki kez (Mart ve Ekim) yayınlanmaktadır. Dergimiz, EBSCO ve ECONLIT endekslenme sürecindedir.

Marmara İktisat Dergisi'nin ilk sayısı Mart 2017'de yayınlanmıştır.

 

İmtiyaz Sahibi
Şahamet BÜLBÜL

Editör
Mahmut TEKÇE

Yayın Kurulu
Işıl AKGÜL
Müfit AKYÜZ
Turgay BERKSOY
A. Suut DOĞRUEL
Müjdat ŞAKAR

Editor Yardımcısı
Pınar DENİZ

Danışma Kurulu
Erhan ASLANOĞLU - Piri Reis Üniversitesi
Ramazan GENCAY - Simon Fraser University
Rafal MATERA - University of Lodz
Jeffrey B. NUGENT- University of Southern California
Gökhan ÖZERTAN - Boğaziçi Üniversitesi
Young-Joon PARK - Ajou University
Thanasis STENGOS - University of Guelph
Rahel SCHOMAKER - Cologne Business School
Erinç YELDAN - Bilkent Üniversitesi

Tüm yazışma ve makale gönderimleri için adres:
Marmara İktisat Dergisi, Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Göztepe Kampüsü Kadıköy, 34722 İstanbul
Tel: (+90) 216 541 40 21
Faks: (+90) 216 541 40 98
E-mail: ikf.mje@marmara.edu.tr
URL: https://ikf.marmara.edu.tr/akademik/marmara-iktisat-dergisi/

Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 16.10.2017 18:35:05 tarihinde güncellenmiştir.