İktisat Fakültesi

İktisat Fakültesi

İ.İ.B. Dergisi

İ.İ.B. Dergisi Hakkında:

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 1984 yılından bugüne sosyal bilimler alanında düzenli olarak yayımlanan, 2003 yılından itibaren de hakemli bir bilimsel dergidir. Dergide Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca makaleler yayımlanabilmektedir. Dergimiz 2009 yılından itibaren önce EBSCO daha sonra ECONLIT uluslararası endeksleri tarafından taranmak suretiyle uluslararası dergi niteliği kazanmıştır. 23.03.2012 tarih ve 28242 sayılı Resmi Gazete'de yayımlamdığı üzere İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin üçe bölünmesiyle, daha önce Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi adıyla yayımlanan dergimiz yayın hayatına İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinin ortak yayını olarak Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi adıyla devam etmektedir. Dergimiz yayın kurulunca, yabancı dillerde yazılan (İngilizce-Almanca-Fransızca) makalelere öncelik tanınmaktadır.

İmtiyaz Sahibi: Marmara Üniversitesi İktisat, İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakülteleri adına
Prof. Dr. Şahamet Bülbül

Yayın Kurulu:
Prof. Dr. Şahamet Bülbül
Prof. Dr. Nuran Cömert
Prof. Dr. Recep Bozlağan
Prof. Dr. Suat Oktar

Editör:
Prof. Dr. Ahmet Yılmaz

Danışma Kurulu:
Prof. Dr. A. Hayri Durmuş (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali Güzel (Kadir Has Üniversitesi)
Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu (Yeditepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Helmut Persteiner (Johannes Kepler Üniversitesi)
Prof. Dr. Jean Marcou (Grenoble Institute)
Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel (İstanbul Ticaret Üniversitesi)
Prof. Dr. Ramon Avila (Ball State Üniversitesi)

Prof. Dr. Şevket Pamuk (Boğaziçi Üniversitesi)
Prof. Dr. Taner Berksoy (Okan Üniversitesi)
Prof. Dr. Tunç Erem (Marmara Üniversitesi)

Alan Editörleri:
Prof. Dr. Ahmet Demirel (Siyasal Bilgiler)
Doç. Dr. Müge Leyla Yıldız (İşletme)
Doç. Dr. Selay Giray (İktisat)

Editör Yardımcıları
Arş. Gör. Dr. Emrah Keleş
Arş. Gör. Dr. Togan Karataş

Teknik Hazırlık: Nesrin Kaydul (iibdergi@marmara.edu.tr)

Yayın Periyodu: Yılda 2 kez yayımlanır. (Haziran-Yaz ve Aralık-Kış periyodu)

Makale Gönderim Periyodu: Dergimizin Haziran sayısı için Mart ayının ilk haftasının son iş gününe, Aralık sayısı içinse Eylül ayının ilk haftasının son iş gününe kadar makale gönderebilirsiniz.

ISSN: 2149-1844  (Eski ISSN: 1300-7262)

Endeks Bilgisi:

ebsco   Dergimiz 2009 yılı birinci sayısından itibaren uluslararası arama motoru olan EBSCO-Host tarafından Business Source Complete veritabanında taranmaktadır.
aea econlıt Dergimiz 2010 yılı birinci sayısından itibaren American Economic Association bünyesindeki ECONLIT endeksi tarafından taranmaktadır.
ulakbim

Dergimiz 2011 yılı birinci sayısından itibaren ulusal veritabanı TÜBİTAK - ULAKBİM tarafından taranmaktadır.

Yönetim Yeri, Yazışma - Makale Gönderim Adresi: Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Göztepe Kampüsü 34722, Kadıköy - İstanbul

Tel: 0(216) 541 40 21, Faks: 0(216) 541 40 98

E-posta: iibdergi@marmara.edu.tr

Dergimizde Yayımlanan Makalelere Erişim: Dergimizin 2003 yılından itibaren yayımlanan tüm sayılarına sol menüdeki bağlantılardan erişebilirsiniz.

Dergimize makale göndermek isteyen değerli bilim insanlarının yararlanmaları için hazırlanan makale yazım kuralları ve teknik özellikleri aşağıdaki bağlantılardan elde edilebilir.

pdf İİBF DERGİSİ MAKALE YAZIM KURALLARI (Güncellendi!)

pdf İİBF DERGİSİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ (Güncellendi!)

2012 yılı ilk sayısından itibaren dergimiz uluslararası JEL Sınıflama sistemine geçmiştir. Dergiye makale gönderecek araştırmacıların JEL sınıflama kodlarını yukarıda makale yazım kuralları ve teknik özelliklerde belirtilen şekliyle yazmaları gerekmektedir. JEL sınıflama kodlarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 03.02.2018 21:24:55 tarihinde güncellenmiştir.