İktisat Fakültesi

İktisat Fakültesi

Akademik Etkinlikler

İktisat Fakültesi bünyesinde düzenlenen konferans - kongre - sempozyumlar:

İktisat Fakültesi İktisat Seminerleri 2015 Bahar Programına bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

 


İktisat Fakültesi 2013-2014 Bahar Dönemi seminer programına bu bağlantıdan erişebilirsiniz.


İngilizce İktisat Bölümü 2012-2013 Güz Dönemi Seminerlerine bu bağlantıdan, 2012-2013 Bahar Dönemi Seminerlerine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.


Erasmus personel hareketliliği kapsamında, 27 Eylül 2012 saat 14.00'da, İktisat Bölümünde Çek Cumhuriyeti Pardubice Üniversitesinden gelen Öğretim Üyesi Dr. Jiri Nozicka "State Support of Innovative Activities and Comparation Among Economies" konulu, yine Öğretim Üyesi Dr. Pavla Kotatkova Stranska da "Public Finances With Aim At Financing of Municipalities" konulu seminer vermiştir.


İİBF bünyesinde düzenlenen konferans - kongre - sempozyumlar:

İngilizce İktisat Bölümü 2011-2012 Güz Dönemi Seminerlerine  bu bağlantıdan, 2011-2012 Bahar Dönemi Seminerlerine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

İngilizce İktisat Bölümü 2010-2011 Güz Dönemi Seminerlerine  bu bağlantıdan, 2010-2011 Bahar Dönemi Seminerlerine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.


5 Mayıs 2011 saat 14.00'da İktisat Bölümü ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ortak düzenlediği İktisat Bölümü Seminerleri çerçevesinde, Prof. Dr. Tamer İşgüden 1940'lardan İtibaren Bir Akademisyenin Yaşamından Kesitler konulu sunumu gerçekleştirmiştir.


28 Nisan 2011 saat 14.00'da İktisat Bölümü ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ortak düzenlediği İktisat Bölümü Seminerleri çerçevesinde, Prof. Dr. Gülfettin Çelik Osmanlı Ekonomisinde Dönüşüm Problemi konulu sunumu gerçekleştirmiştir.


22 Şubat 2011 saat 14.00'da İktisat Bölümü ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ortak düzenlediği İktisat Bölümü Seminerleri çerçevesinde, Doktor adayı Özge Dumludağ Mutluluk ve İktisadi Parametreler Üzerine Bir İnceleme konulu sunumu gerçekleştirmiştir.


4 Ocak 2011 saat 14.00'da İktisat Bölümü ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ortak düzenlediği İktisat Bölümü Seminerleri çerçevesinde, Doç. Dr. Mehmet Şişman Kur Savaşları ve Dünya Ekonomisi konulu sunumu gerçekleştirmiştir.


21 Aralık 2010 saat 14.00'da İktisat Bölümü ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ortak düzenlediği İktisat Bölümü Seminerleri çerçevesinde, Prof. Dr. Fuat Ercan Türkiye Ekonomisini Anlamak: Yeni Sanayileşme Politikaları konulu sunumu gerçekleştirmiştir.


14 Aralık 2010 saat 14.00'da İktisat Bölümü ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ortak düzenlediği İktisat Bölümü Seminerleri çerçevesinde, Doç. Dr. Cengiz Bahçekapılı Küresel Kriz Sonrası Göstergelerle Türkiye Ekonomisi konulu sunumu gerçekleştirmiştir.


7 Aralık 2010 saat 14.00'da İktisat Bölümü ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ortak düzenlediği İktisat Bölümü Seminerleri çerçevesinde, Doç. Dr. Murat Çokgezen Türkiye'de Üniversite Öğrencilerinin Piyasaya Bakışı konulu sunumu gerçekleştirmiştir.


23 Kasım 2010 saat 14.00'da İktisat Bölümü ve Ekonomik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ortak düzenlediği İktisat Bölümü Seminerleri çerçevesinde, Yrd. Doç. Dr. Murat Koraltürk Erken Cumhuriyet Yıllarında İktisadi Milliyetçilik ve Bazı Mesleklerin "Türkleştirilmesi" konulu sunumu gerçekleştirmiştir.


İngilizce İktisat Bölümü 2009-2010 Güz ve Bahar Dönemi Seminerlerine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.


İngilizce İktisat Bölümü 2008-2009 Güz Dönemi Seminerlerine bu bağlantıdan, 2008-2009 Bahar Dönemi Seminerlerine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.


Cumhuriyet'in 86. Yıldönümü Kutlama ve Atatürk'ü Anma Etkinlikleri Çerçevesinde "1923-1938 Dönemi İktisat Politikaları" konulu panel 5 Kasım 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Resim1

Panelde İ.İ.B.F. Dekanı Prof. Dr. Suat Oktar başkanlığında, İ.İ.B.F. Maliye Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gülay Yılmaz, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nadir Eroğlu ve İ.İ.B.F. İktisat Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Türkay sunumlar yapmıştır.

İlk sunumu yapan Doç. Dr. Gülay Yılmaz, Atatürk dönemi maliye politikalarını ele almıştır. İkinci sunumda Doç. Dr. Nadir Eroğlu dönemin para politikası gelişmelerini incelemiştir. Son sunumda ise, Prof. Dr. Mehmet Türkay genel olarak ulusal kuruluş sürecinin iktisadi mantık ve yapısına odaklanmıştır.

Panel soru-cevap bölümü ile noktalanmıştır.


İngilizce İktisat Bölümü 2007-2008 Güz Dönemi Seminerlerine bu bağlantıdan, 2007-2008 Bahar Dönemi Seminerlerine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.


Resim2

T.C. Marmara Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi tarafından 8 Mayıs 2008 tarihinde, Fakültemiz Anadolu Hisarı Yerleşkesinde Merkez Müdürü Prof. Dr. Suat OKTAR'ın başkanlığında "Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Sorunları ve Yeni Sosyal Güvenlik Yasası" başlıklı bir panel düzenlendi. Katılımcıların ilgi ile izledikleri panelde Prof. Dr. Ali GÜZEL, Prof. Dr. Ali Rıza OKUR ve Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürü Mustafa KURUCA konuşma yaptılar.

Resim3

 


 

Resim4

T.C. Marmara Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi tarafından 24.04.2008 tarihinde Bahçelievler yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü başkanı Prof. Dr. Mete TUNÇAY yakın tarihin ışığında ülkemizin temel sorunları başlıklı bir konferans verdi.

Resim5

 


 

İngilizce İktisat Bölümü 2006-2007 Güz Dönemi Seminerlerine  bu bağlantıdan, 2006-2007 Bahar Dönemi Seminerlerine bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

 


  

BİRİNCİ İKTİSAT TARİHİ KONGRESİ İSTANBUL'DA YAPILDI

Resim6

Üniversitemiz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından organize edilen "Birinci İktisat Tarihi Kongresi", 7-8 Eylül 2007 tarihlerinde yapıldı. Göztepe kampüsünde düzenlenen Kongreye, yurtdışından ve yurtiçinden çok sayıda katılım gerçekleşti.

Üniversitemiz Rektörü'nün himayesinde, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından organize edilen Kongre'nin Düzenleme Kurulu'nda Prof. Dr. Tiğinçe Oktar, Mehmet Genç, Prof. Dr. Tevfik Güran, Prof. Dr. Şevket Pamuk, Prof. Dr. Gülfettin Çelik, Doç. Dr. Erol Özvar, Y. Doç. Dr. Fahri Solak ve Y. Doç. Dr. Rahmi Deniz Özbay yer aldı.

Kongrenin açılış töreninde konuşan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Necla Pur, İktisat Tarihi'nin önemine ve gelişimine değindiği konuşmasında, Türkiye'de ilk iktisat eğitiminin 1883 yılında, Marmara Üniversitesi'nin nüvesini teşkil eden Hamidiye Ticaret Mektebi'nde verilmeye başlandığına işaret ederek, ilk iktisat tarihi kongresinin de üniversitelerince düzenlenmiş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kongre Başkanı, İİBF Dekanı Prof. Dr. Suat Oktar da açılış konuşmasında, Kongre hakkında bilgi vererek, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Açılış töreninde daha sonra, gerçekleştirdikleri araştırmalar ve yetiştirdikleri akademisyenler ile iktisat tarihi disiplinine yaptıkları katkılardan dolayı, dünya çapında tanınmış bilim adamları Prof. Dr. Halil İnalcık, Prof. Dr. Halil Sahillioğlu ve Mehmet Genç'e şükran plaketleri sunuldu. 

Törende ayrıca, Kongreye maddi katkıda bulunan Merkez Bankası Başkanlığı, TÜBİTAK, Denizcilik Müsteşarlığı, İTO Başkanlığı, The Green Park Hotels & Resorts, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı'nın da aralarında bulunduğu sponsor kuruluşlara teşekkür plaketleri verildi.
Plaket töreninden sonra, Kongrenin açılış konferansı Prof. Dr. Halil İnalcık tarafından verildi.

Daha sonra sekiz ayrı salonda, eş zamanlı olarak düzenlenen oturumlarda tebliğlerin sunumlarına geçildi. Cuma ve Cumartesi günleri, iki gün boyunca 55 farklı üniversiteden katılımın gerçekleştiği Kongrede, toplam 50'ye yakın oturumda 159 adet bildiri sunuldu ve tartışıldı. Oturum başlıkları arasında, Osmanlı Devletinde Demografik Hareketler, Osmanlı Ekonomisinde Gayrimüslimlerin Yeri, Orta Asya İktisat Tarihi, Anadolu'da Finans ve Ekonomi, İktisadi Düşüncenin Kaynakları, Tarih ve Ekonomi, Liberalizm ve Osmanlı Devleti, Savaş ve Maliye, Osmanlı Eyalet Sistemi, İslam Öncesi Türklerde Ekonomi, Kıbrıs İktisat Tarihi, Cumhuriyet Dönemi İktisat Politikaları gibi çok sayıda konu yer aldı.

Kongre Cumartesi akşamı Mehmet Genç'in kapanış ve değerlendirme konuşması ile sona erdi. Genç konuşmasında, bu kongre ile Türkiye'de İktisat Tarihi disiplini ile ilgili tarihi bir adım atıldığını belirterek, bundan sonra bu tarihi adımın devamını getirecek çalışmaların sürdürülmesi gerektiğine işaret etti.

Daha sonra katılımcılar düzenlenen boğaz turu ile İTO Cemile Sultan Korusu'na giderek, kapanış yemeği ve asambleye iştirak ettiler. Asamblede, İktisat Tarihi Kongrelerinin 2 yılda bir düzenli olarak gerçekleştirilmesi, her kongrenin farklı bir üniversitenin ev sahipliğinde yapılması gibi konular değerlendirildi.

Resim7

 


11 Kasım 2007'de fakültemizde Dekan Prof. Dr. Suat OKTAR başkanlığında Fakültemiz İktisat bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Alkan SOYAK, Doç. Dr. Nadir EROĞLU ve Yrd. Doç. Dr. Murat KORALTÜRK'ün katılımıyla "Atatürk Dönemi Ekonomisi" adlı panel düzenlendi.

Resim8

 


Marmara Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi tarafından 1 Kasım 2007 tarihinde düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Zafer TOPRAK "Türkiye'de Yurttaş ve Ulus Devlet İnşa Süreci 1908-1950" adlı bir konferans verdi.

Resim9

 


Marmara Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi tarafından 17 Mayıs 2007 tarihinde "Dünyada ve Türkiye'de Çevre Sorunları ve Politikaları" başlıklı bir panel gerçekleştirildi. Prof.Dr. Mehmet TÜRKAY başkanlığında gerçekleştirilen oturumda Prof. Dr. Fikret Adaman ve Prof. Dr. Ayşegül Mutlu tebliğ sundular.

Resim10

 


15 Mayıs 2007 ‘de Üniversitemiz Ekonomik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi tarafından "Roma Anlaşmasının 50. yılında Türkiye - Avrupa Birliği İlişkileri" paneli düzenlendi. Merkez Müdürü Prof. Dr. Suat OKTAR başkanlığında gerçekleştirilen panele Prof. Dr. Osman KÜÇÜKAHMETOĞLU, Doç. Dr. Çiğdem NAS VE Dr. Cengiz AKTAR tebliğ sundular.

Resim11

 


 

Prof. Dr. Ayşe BUĞRA, 8 Mayıs 2007 tarihinde Marmara Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte "Kapitalizm, Sosyalizm ve Sosyal Politikalar" adlı bir konferans verdi.

Resim12

 


Marmara Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi tarafından 3 Nisan 2007 tarihinde düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Suut DOĞRUEL "Türkiye ve Latin Amerika Ülkelerinde İstikrar Programları ve Kriz" adlı bir konferans verdi.

Resim13

 


Prof. Dr. Miktad KADIOĞLU 27 Mart 2007 tarihinde Marmara Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte "Küresel Isınma" adlı bir konferans verdi.

Resim14

 


Prof. Dr. İzzettin ÖNDER Marmara Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi tarafından 26 Mart 2007 tarihinde düzenlenen etkinlikte "Ekonomik Kalkınma Politikalarından Ekonomik İstikrar Politikalarına Evrimle Süreci" adlı bir konferans verdi.

Resim15

 


Marmara Üniversitesi Ekonomik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi tarafından 13 Mart 2007 tarihinde "İktisat Eğitimi Üzerine" başlıklı panel gerçekleştirildi. Merkez müdür yardımcısı Doç.Dr. Ahmet Yılmaz'ın yönettiği panelde Prof. Dr. Dinç Alada , Prof. Dr. Fuat Ercan, Doç. Dr. Ester Ruben ve Yrd. Doç. Dr. Nedim Süalp tebliğ sundular.


Üniversitemiz kurucu rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz fakültemizde konferans verdi.

Resim16

 


Üniversitemiz rektör yardımcısı Prof. Dr. Muzaffer DARTAN fakültemizde konferans verdi.

Resim17

  


Prof. Dr. Oktay Yenal fakültemizde konferans verdi.

Resim18

 


Prof. Dr. Toktamış Ateş Fakültemizde konferans verdi.

Resim19

 


 Fakültemizde Mali Hukuk öğretim üyelerinden merhum Prof. Dr. Salih Şanver'in vefat yıldönümü münasebetiyle 20 Ekim 2005'de Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel başkanlığında Panel düzenlendi. Panelde Yrd. Doç. Dr. Veysi Seviğ, Yrd. Doç. Dr. Bumin Doğrusöz ve Adem Durak konuşma yaptılar.

Resim20

 


5 Şubat 2005 tarihinde Fakültemiz iktisat bölümü tarafından Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rona Turanlı'nın başkanlığında Kalkınma Ajanslarının Tartışıldığı panel düzenlendi. Panele Prof. Dr. Oğuz Oyan ve Prof. Dr. Cevat Geray katıldılar.

Resim21

 


 Doğan Medya İcra Kurulu Başkanı Hanzade DOĞAN Fakültemizde Konferans verdi.

Resim22

 


Fakültemizde Ulusal Tüketiciler Gıda sanayi kongresi düzenlendi.

Resim23

 


İngilizce İktisat Bölümü Eski Dönem Seminerleri:

2005-2006 Güz  ve Bahar Dönemi

2003-2004 Güz ve Bahar Dönemi

2001-2002 Güz ve Bahar Dönemi

2000-2001 Bahar Dönemi

2000-2001 Güz Dönemi

1999-2000 Bahar Dönemi

Bu sayfa İktisat Fakültesi tarafından en son 06.03.2015 13:59:19 tarihinde güncellenmiştir.